Sárkány Informatikai Zrt.
2012-02-06
Szociális Kártya az I. kerületben

h_budavar2.png
Szociális Kártyát vezetett be a Budavári Önkormányzat 2012. januárjától. Az országos szinten is példaértékű rendszer lényege, hogy a segély összegét egy chip-kártyára tölti fel az Önkormányzat, majd a kártyával pedig alapvető élelmiszereket vásárolhatnak a rászorulóknak.


A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című 12/1999. (VI.25.) Kt. Rendeletének módosításával 2012. január 1-től bevezette a Szociális Kártyát. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy az Önkormányzat által nyújtott segélyek az eddiginél hatékonyabb módon kerüljenek felhasználásra, segítve ezzel a rászorulókat, hogy kikerüljenek az adósságspirálból.

A 2012. január 1-én hatályba lépett helyi szociális rendelet rendelkezése értelmében a Szociális Kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát (2012. évben 62.700,- Ft). A Szociális Kártyát a Népjóléti Iroda a jogosultságot megállapító határozat alapján állíttatja ki. A Kártyát legfeljebb egy év időtartamra kerül kiállításra. Ennek elteltét követően a kérelmező –az egyéb feltételek fennállása esetén- ismét jogosulttá válik.

A Szociális Kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás a jogosult részére havi rendszerességgel kerül feltöltésre 7.500,- Ft/hó összegben. A Szociális Kártya tulajdonosa az összeget az alábbi alapélelmiszerek vásárlására fordíthatja: tej, tejtermék, kenyér, cukor liszt, rizs, olaj, burgonya, alma, hús, felvágott.

A Szociális Kártya bevezetésével biztosíthatóvá válik a célkitűzés, hogy az Önkormányzat által adott juttatások a megfelelő célokra kerüljenek felhasználásra - ebben az esetben alapélelmiszerek vásárlására - azzal, hogy a juttatás összege a kártyára kerül feltöltésre és az elköltése is elektronikusan korlátozottá válik.